Scroll to top

Substancje kontrolowane

Czy wiecie, że nasze Laboratorium posiada zezwolenie na badanie substancji kontrolowanych?

Pod nazwą ➡ substancje kontrolowane, kryją się często terminy znane raczej z kryminałów, dlatego ich badanie jest obwarowane wieloma obostrzeniami. Wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń i autoryzacji na szczeblu instytucji państwowych.

Proces uzyskania zezwolenia jest czasochłonny oraz niezwykle skrupulatny i ma na celu zapewnienie, że badania są prowadzone zgodnie z prawem, etyką i procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia publicznego.

Zasady i wymagania różnią się w zależności od kraju. W Polsce regulacjami zajmuje się Główny Inspektorat Farmaceutyczny a przepisy reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, z dnia 29 lipca 2005 roku; z późniejszymi zmianami. Poniżej przedstawiamy 4 grupy substancji wraz z ich przykładami.

Grupa I (narkotyki o dużym potencjale uzależniającym i szkodliwości):

 • Heroina (diacetylmorfina)
 • Kokaina
 • LSD (kwas lizergowy)
 • MDMA (ekstazy)
 • Metamfetamina
 • Mefedron

Grupa II (narkotyki o mniejszym potencjale uzależniającym):

 • Marihuana (cannabis)
 • Amfetamina
 • Metylamfetamina
 • Haszysz
 • Psilocybina (zawierająca grzyby halucynogenne)
 • Kokaina bazowa (crack)
 • GHB (kwas gamma-hydroksymasłowy)

Grupa III (substancje psychotropowe):

 • Benzodiazepiny (np. diazepam, alprazolam)
 • Flunitrazepam
 • Midazolam
 • Fentanyl
 • Ketamina

Grupa IV (prekursory do produkcji narkotyków):

 • Efedryna
 • Pseudoefedryna
 • Asetonitril
 • Kwas siarkowy
 • Kwas octowy
 • Kwas chlorowodorowy

W Laboratorium cały proces zarówno badań jak i przechowywania substancji kontrolowanych jest bardzo złożony, a laboranci postępują według ściśle określonych procedur.

Jeśli macie Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu z nami, chętnie odpowiemy na wszelkie wątpliwości.