Scroll to top

Praca w Laboratorium! Ścieżka kariery!

Może właśnie teraz stoisz przed wyborem ścieżki edukacyjnej? A być może właśnie zastanawiasz się nad jej zmianą…
Dziś poddajemy Ci pomysł pracy jako laborant. Co ciekawego odkryjesz i jakie predyspozycje ułatwią Ci pracę? Potraktujmy to jako mini – przewodnik!

Zacznijmy od tego, że w pracy laboranta ważne są:

 • umiejętności analityczne -interpretacji wyników i dokładne zapoznanie się z technikami analitycznymi, takimi jak chromatografia, spektroskopia czy mikroskopia, są niezwykle przydatne. Również tzw. myślenie analityczne – szybkiej oceny procesów i wyników jest istotne w codziennych obowiązkach.
 • precyzja i skrupulatność –  należy być dokładnym podczas pomiarów i przygotowywania roztworów chemicznych oraz przestrzegać ścisłych procedur laboratoryjnych.
 • umiejętności techniczne: Znajomości technik analitycznych GC, HPLC, spektrometrii. Znajomość obsługi tych urządzeń i umiejętność wykonania odpowiednich pomiarów są niezbędne, dodatkową konieczną umiejętnością jest znajomości oprogramowania MS Office oraz zasad analizy statycznej.
 • zrozumienie chemii i matematyki czyli wiedza z zakresu podstawowych praw chemicznych, reakcji chemicznych oraz charakterystyki różnych substancji chemicznych. Ponadto, matematyczne umiejętności, takie jak obliczanie stężeń roztworów lub analiza statystyczna danych, są równie istotne.
 • świadomość, akceptacja zrozumienie zasad bezpieczeństwa w laboratorium chemicznym są niezwykle ważne. Należy być świadomym zagrożeń związanych z manipulacją substancjami chemicznymi i znać procedury bezpiecznej pracy, w tym noszenia odpowiedniego sprzętu ochronnego, pamiętając o bezpieczeństwie swoim jak i zespołu z którym pracujemy! Zasady pracy w laboratorium GMP, ISO.
 • umiejętności organizacyjne. Praca w laboratorium chemicznym często wiąże się z rozwiązywaniem problemów, takich jak identyfikacja przyczyny błędnych wyników lub optymalizacja procesów. Umiejętność analizowania sytuacji, kreatywnego myślenia i organizacji pracy jest bardzo przydatna.
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją anglojęzyczną.

Praca w laboratorium chemicznym. Ścieżka kariery.

Przechodząc do wykształcenia, aby pracować w laboratorium chemicznym wymagane jest wyższe wykształcenie na kierunkach związanych z chemią lub pokrewnymi dziedzinami.


Studia chemiczne w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym).

Najbardziej popularne kierunki chemiczne to: chemia, chemia medyczna, chemia kosmetyczna, nanotechnologia, technologia chemiczna.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania?

Na przykład:

 • chemia ogólna i nieorganiczna,
 • matematyka,
 • chemia fizyczna,
 • chemia organiczna,
 • chemia analityczna,
 • chemia stosowana,
 • biodegradacja polimerów,
 • analiza instrumentalna,
 • chemia sądowa.

Ważne jest, aby stale rozwijać swoje umiejętności poprzez zdobywanie nowej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie chemii i pracy laboratoryjnej. Praktyka w laboratorium chemicznym i udział w kursach lub szkoleniach specjalistycznych mogą być bardzo wartościowymi sposobami poszerzania swoich umiejętności w tej dziedzinie.