Scroll to top

Rozwój

Nowoczesny sprzęt pozwala na rozwój

  • projektowania i optymalizacji metod, bądź modyfikacji już istniejącej metody zgodnie z istniejącymi wytycznymi farmakopealnymi oraz walidacji metody analitycznej zgodnie z wymaganiami Klienta,

  • transfer metody do laboratorium Klienta oraz przeszkolenia Pracowników w zakresie zaimplementowanej metodyki,

  • rozwój szeregu metodyk analitycznych oznaczania zawartości substancji głównych oraz zanieczyszczeń.