Scroll to top

Badania

  • określanie tożsamości surowców oraz materiałów wyjściowych,

  • analiza i oznaczanie czystości surowców oraz materiałów wyjściowych,

  • analiza zawartości zanieczyszczeń w surowcach i produktach gotowych,

  • analiza jakościowa i ilościowa produktów gotowych,

  • identyfikacja zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu techniki spektrometrii mas,

  • oznaczanie śladowych zawartości pierwiastków w surowcach, materiałach wyjściowych oraz produktach finalnych,

  • określanie zawartości metali szlachetnych z największą dokładnością i precyzją.