Scroll to top

styczeń 2024

Co badamy Chromatografem Cieczowym?

Chromatograf Cieczowy to jedno z wielu urządzeń w naszym Laboratorium, z którego korzystamy na co dzień podczas analiz i badań. Istotą każdej chromatografii cieczowej jest rozdział analizowanej mieszaniny na poszczególne związki chemiczne, w której eluentem jest ciecz. Ostatnio nasz…

ByAnna Peszko

2024-01-09