Scroll to top

lipiec 2021

GC

Technika chromatografii gazowej (ang. gas chromatography, GC) jest najczęściej stosowaną metodą, pozwalającą na szybką analizę złożonych mieszanin lotnych związków chemicznych, a także ocenę czystości tych związków. Największe zalety płynące ze stosowania tej techniki? Niewielkie zużycie…

Byunilab

2021-07-13